Om föreningen

IFK Norrköping Bowlingförening

Om föreningen

IFK Norrköping Bowlingförening bildades den 31 mars 1931.

Nedan finner du information om dess historia, stadgar, styrelse och kontaktinformation.

Klubbinformation

Uk Kent Salomon

Coach Kent Salomon

Webbmaster Stefan Jansson

Klubb Id 40609-07

Postgiro 503886-4

Kontaktman Stefan Jansson

Lillvägen 7

602 12 Norrköping

Tfn. 011-123344

E-post ifknorrkoping@ifknorrkoping-bowling.se

 

IFK Norrköpings Styrelse säsongen 2015/2016

Ordförande Stefan Jansson

Vice ordförande Sören Fröjd

Kassör Daniel Österberg

Sekreterare Niklas Svensson

Ledamot Magnus Johnsson

Suppleant Martin Johansson

Suppleant Tomas Persson